YOSAB HAKKINDA

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının OSB sicil defterine 225 sicil numarasıyla kayıtlı Yenişehir Organize sanayi Bölgemiz %100 Yenişehir Belediye Başkanlığı tarafında kurularak 18.11.2004 tarihinde Tüzel kişiliğini kazanmıştır.

08.12.2004/016244 tarih-sayılı karar ile Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi içinde kalan parsellere Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kamu Yararı Kararı çıkartılmıştır. Toplam olarak 173.58 hektarlık alanı kaplayan bölgemiz 2 planlama bölgesine ayrılmış olup, 738 dönümlük alanda 1. Uygulama Bölgesi olarak kamulaştırma çalışmalarına başlanmıştır. 30.06.2008 tarihine kadar 429.595,54 metrekare arazi parsel sahiplerinden rıza-i yolla 309.136,89 metrekare arazi Yenişehir Asliye Hukuk Mahkemesinin ara kararı gereği satın alınarak toplam 738.732,43 metrekare arazi kamulaştırılmıştır. 1. Uygulama alanının tamamının kamulaştırma bedeli olan 3,412,311.63 TL arazi sahiplerine ödenmiştir.

YOSAB alanına ait Jeolojik-Jeoteknik Etüd raporu Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 02.02.2005 tarihinde onaylanmıştır.

Bölgenin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 10/03/2006 tarihinde onanarak kesinleşmiştir. 1. Uygulama bölgesi olarak belirlenen yaklaşık 738 dönüm alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aynı tarihte onaylanmıştır.

2 Fabrika
1090 İstihdam
176 Alan(Hektar)
44 Sanayi Parseli